+38 (044) 219 2094
uk

Корпоративне право

Враховуючи сучасні тенденції розвитку бізнесу, підвищення вимог до організації корпоративних структур, імплементації європейських принципів організації бізнесу, як умови виходу компанії на зовнішні ринки, а також залучення інвестицій, часто виникає необхідність побудови (реконструкції) корпоративної структури підприємства, яка відповідає всім вимогам європейського та національного законодавства.

 

Наша компанія надає повний спектр юридичних послуг, пов'язаних з правильною побудовою (реконструкцією) корпоративної структури, моделі корпоративного управління, що дозволяє нашим клієнтам підвищити керованість підконтрольних їм компаній, підвищити капіталізацію холдингової структури, а також забезпечити «корпоративну прозорість», що на сьогодні є одними з ключових факторів залучення інвестицій.

 

Ми надаємо нашим клієнтам, як письмові, так і усні консультації з усіх питань, пов'язаних з корпоративним управлінням, у тому числі з приводу скликання і проведення загальних зборів, змін розміру і структури статутного капіталу, системи взаємин між корпоративною структурою та акціонерами, відповідальності органів підприємства і т.п.

 

Також компанія надає послуги з реєстрації бізнесу «під ключ», які включають в себе:

- Проведення консультацій з клієнтами, з питань організації та діяльності підприємства, трудового, податкового, антимонопольного, дозвільного, господарського законодавства;

- Розробка корпоративної структури майбутньої компанії;

- Підготовка необхідної для реєстрації бізнесу документації (рішення загальних зборів, статут тощо);

- Проведення безпосередньої реєстрації бізнесу;

- Підготовка необхідних внутрішніх документів (положення, посадові інструкції);

- Реєстрація торгової мари (торгового знаку для товарів і послуг);

- Отримання дозвільних документів;

- юридичний супровід процесів організації підприємства.

 

Злиття і поглинання


Наша компанія розробляє комплексні рішення по реалізації проектів злиття, поглинання, виділення господарюючих суб'єктів. Ми надаємо послуги з оцінки правових ризиків, супроводжуємо всі етапи, починаючи від розробки договору, супроводу фінансових, податкових, корпоративних питань, питань нерухомості, трудових відносин, антимонопольного законодавства, закінчуючи фактичною передачею активів від одного суб'єкта до другого, а також вирішення всіх можливих спорів, що виникли внаслідок передачі. Наші послуги в цій області включають в себе:

- Правовий аналіз ситуації;

- Розробка М&A стратегій реалізації угоди;

- Передпродажна підготовка активів з метою оптимізації відповідної операції, включаючи реорганізацію бізнесу і активів;

- Due diligence;

- Підготовка документів, у тому числі договорів купівлі-продажу;

- Супровід відчуження непрофільних активів;

- Повний юридичний супровід М&A угоди до повної передачі корпоративних прав, а також отримання можливості покупцем безперешкодного управління активами.

 

Також  в залежності від ситуації, компанія надає інші послуги, пов'язані з супроводом М&A.